การเปลี่ยนหน้าเวปเป็นขาว-ดำ

ขั้นแรก ให้ Download Plugin ที่ชื่อว่า Simple custom CSS ได้ที่นี่ CLICK

เสร็จแล้วก็ใส่ Code นี้ลงไป (จะทำให้หน้าแรก เป็นขาวดำ)

html {
-moz-filter: grayscale(100%);
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: gray; /* IE6-9 */
filter: grayscale(100%);
}

หรือ

body.home {
-webkit-filter: grayscale(100%);
-moz-filter: grayscale(100%);
-ms-filter: grayscale(100%);
-o-filter: grayscale(100%);
filter: gray;
filter: grayscale(100%);
}

หากต้องการให้ทั้งเวปเป็นขาวดำ ให้ใส่ Code นี้ลงไป

body {
-webkit-filter: grayscale(100%);
-moz-filter: grayscale(100%);
-ms-filter: grayscale(100%);
-o-filter: grayscale(100%);
filter: gray;
filter: grayscale(100%);
}

หรือ

body {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}

หากต้องการติด Ribbon ดำ ไว้อาลัย
ก็ใช้ Plugin นี้ครับ blackribbon-wp

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *